MÁY CHỦ ẢO

Công nghệ điện toán đám mây

Bảo mật - Tốc độ - Ổn định

Khởi Tạo Ngay

Cloud Server

Cloud Server (Cloud VPS) là giải pháp máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây. Với Cloud Server, bạn hoàn toàn chủ động việc cài đặt các ứng dụng cần thiết theo nhu cầu.

Cân Bằng Tải

Cloud Load Balancer là giải pháp cân bằng tải trên nền điện toán đám mây. Cloud Load Balancer giúp bạn chia tải giữa các Cloud Server (và máy chủ của riêng bạn) nhằm tăng tốc độ xử lý ứng dụng.

Virtual Private Cloud

Virtual Private Cloud

Virtual Private Cloud (VPC) giúp triển khai hạ tầng mạng riêng ảo nhanh chóng với độ ổn định và bảo mật cao.

1800.6980 (Miễn phí 8/5)